Bibliografija
“Historija est testis temporum, lux veritatis, vita memorie, magistra vitae, nutia vetustatis.
”( Historija je svjedok vremena, svjetlost istine, život uspomene, učiteljica đivota, vijesnik davnine.), M.T.Ciceron.

Knjigu, “Kako je nastala zemlja Bosna”, napisao sam 2003. godine. Naime, na nagovor mog mlađeg sina Benjamina, svoje zabilješke o historiji Bosne, pretočio sam u jednu svojevrsnu knjigu. Pisana je za moju dušu i bez namjere njenog publikovanja. Bila je dostupna samo članovima moje obitelji i nekolicini dobrih prijatelja. Ovdje možete vidjeti naslovnicu knjige koju je uradio moj stariji sin Sanjin. Pišući o znamenitostima Gradačca, knjiga mi je ponovo došla pod ruku i sječanje na nju želim podijeliti sa vama. Klikom na naslovnicu otvorit ćete knjgu za čitanje.

BIBLIOGRAFIJA

- Esad Sarajlić, Gradačac 1945-1991. Gradačac, 2003.
- Esad Sarajlić, Gradačac sa okolinom u prošlosti, Gradačac, 2007
- Esad Sarajlić, Historijski razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Gradačcu do 1995., Gradačac, 2011.
- Esad Sarajlić, JU osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gradačac (1962-2012)
- Mehmedalija Tufekčić,Gradačac u 1941 godini
- Esad Tihić, Gradačac od 1941 do 1945. Gradačac, 2000.
- Esad Zukić i Sejad Berbić, 60 godina zdravstva u Gradačcu, Gradačac. 2004.
- Hamdija Kreševljaković, Kapetanije u Bosni i hercegovini, Sarajevo 1980.
- Husnija Kamberović, Husein-kapetan Gradaščević (1802-1834) Biografija, Sarajevo, 2002.
- Muhamed Hadžijahić, Gradačac i okolina. (Rukopis Nacrta za monografiju koja nikad nije štampana)
- Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1997.
- Nijaz Duraković, Proklestvo Muslimana, Tuzla, 1998.
- Sadik Šehić, Gradačac-Turistiški i privredni vodić, Gradačac,1990.
- Sadik Šehić, Zmaj od Bosne, Tuzla, 1991.
- Sadik Šehić, Sumbulški zapisi Mula Vrcanije, Tuzla, 1998.
- Sadik Šehić, 112. godina gradačačkog suda, Gradačac, 1999.
- Sadik Šehić, Romski snovi o krilatom konju.
- Suad Krajnović, Građanin provincije
- Feri Midžan, Kikičev put u smrt
- Hasan Kikić, Provincija u pozadini
- Hasan Kikić, HO-RUK
- Hasan Kikić, Bukve
- Ahmed Muradbegović, PonosVIDEO:
Moj govor povodom godisnjice rada "Elektrodistribucije" u ratnim uslovima
VIDEO:
Moj golubarnikVIDEO:
Bosno, zemljo - rodni zavičaju


VIDEO:
Djevojko lijepa šljivu oberi
26.01.2012.

GRADAČAČKA ALEJA

U vrijeme Austrougarske monarhije, pored građevinskih objekata, građene su i ceste kojima se omogucavalao lakše kretanje stanovništva i snabdijevanje gradova robom. Tada je izgrađena, odnosno produžena i cesta od zgrade kina do Varoši. Prije toga na Varoš se išlo ulicom koja skreće kod kina u desnu stranu, pa uz brdo pored sadašnjeg kafića Puls. Istovremeno je pored novoizgrađene ceste napravljeno šetaliste i zasađeni su divlji kesteni. Tako je Gradačac dobio čuvenu aleju koja i danas čini dušu grada. Na betonskoj ploči dimenzija 30x30 cm. koja se nalazi na brijegu aleje, pored samih stepenica za ulaz u gradačačku Skenderiju, zapisano je: „Zejnil Dž. 28.08.1908“. Taj rukopis na ploči odveo me je do našeg sugrađanina Adema Džaferovica koji živi u Vidi, nedaleko od poznatog izvora Točak. U razgovoru sa ostarjelim Ademom, ispričo mi je da je Zejnil njegov djed i da je u to vrijeme bio nadzornik komunalnih radova, te da je neposredno učestvovao u sadnji kestena. Takođe mi je rekao da su cesta i aleja izgrađeni na zemljištu koje je bilo u vlasništvu Mustafe Durakovića. Predpostavljajći da aleja nije cijelom svojom dužinom građena na zemljištu jednog čovjeka, nastavio sam istraživanje i sa više izvora saznao sljedeće: Većina zemljista na kom je građena aleja bilo je u vlasništvu Gradaščevića, ili tačnije rečeno, u momentu gradnje aleje, dio koji se proteže od Kina do Skenderije bio je u vlasništvu porodice Ljubovića, ali ga je kao miraz dobila Gradaščevička, mati našeg poznatog sugrađanina Midhata Ljubovića. Inače, Midhat Ljubović je je poslije Drugog svjetskog rata dugo godina bio direktor građevinskog preduzeća Bosna, a jedno vrijeme je obavljao i dužnost građevinskog inspektora. Svoje penzionerske dane proveo je u Sarajevu gdje je i umro. Dio aleje koji se nalazi ispred Skenderije, pa do dijela gdje je današnja pijaca, bilo je vlasništvo Rašide Gradaščević, koja se udala za Esada Kulenovića, potomka stare sarajevse porodice Kulenovića. I sad, vratimo se ponovo Mustafi Durakoviću i recimo da je na njegovom zemljištu izgrađen dio aleje od prostora današnje pijace pa do kraja aleje prema Varoši. Istaknimo i to, da je Mustafa Duraković u periodu austrougarske uprave, jedno vrijeme bio i gradonačelnik opstine Garadčac. Da vidimo sada ko je gradio aleju. Tih godina, kotarski predstojnik u Gradačcu je bio Austrijanac Camilo baron Malcomes, a gradonačelnik Bećir-beg Ibrahimbegović. Na uređenju aleje angažirao se i Muharem Gromić sa jednim austrijskim inženjerom po imenu Steringer, koji je ustvari i projektovao tu cestu zajedno sa alejom. I Muharem Gromić će kasnije biti gradonačelnik Gradačca i to u dva mandata. U isto vrijeme kad je sađena aleja, kesteni su zasađeni i na bivšoj stočnoj pijaci, koji su na žalost nedavno isječeni, a na tom mjestu podignuta je stambena zgrada. Vratimo se za trenutak našoj aleji i recimo kako se ona nadovezuje na savremeno uređeni park i u ljetnim danima građanima omogućava ugodnu šetnju debelom hladovinom i odmor na ponekoj od postavljenih klupa. Ali ne samo za šetnju i odmor. U nju su ulazili i mladi parovi, da bi se po prvi put za ruke uhvatili, zagrlili i poljubili. U nju su ulazili nesigurnih koraka i sa srcem u grlu, a izlazili preobraženi i sigurniji, sa rukom u ruci. Valjda je na to uticao i opojni miris bijelih i ružičastih cvjetova divljeg kestena, koji su onako čunjastog oblika i uspravno stojeći, djelovali inponzantno. Mnogi su tu poslije šetali sa svojom djecom, a kasnije i sa unučadima. Sa osmjehom na usnama sjećali su se svoje mladosti. Kao putnik koji je pristigao na svoje odredište i ja sam bezbroj puta prošao ovom alejom i u savršenom miru poželio da joj nema kraja kao sto joj u svojim mislima ne znam ni početka.
Tekst napisao, Mirza Avdičević

19.01.2012.

GRUNTOVNICA I KATASTAR

Gradačac, mali grad, a pun znamenitosti koje o njegovoj historiji priču pričaju. Mnogo toga je već porušeno, ali i dovoljno ostalo da se prošlost ne zaboravi. Zgrada o kojoj danas pišemo plijeni svojom ljepotom i prepoznatljivim stilom gradnje iz vremena njenog nastanka. Napravljena je u doba austrougarske uprave Bosnom i preživjela je sve nedaće koje su je snašle, zajedno sa njenim gradom. Bila je vlasništvo poduzetnika i trgovca Pepa Anaigla, koji je u toj zgradi imao dućan, ali je ujedno bila i kuća u kojoj je stanovao. Inače, obitelj Anaigla se, u Gradačcu, prvi put pojavljuje 1884. godine što se vidi iz tadašnjeg registra zanatskih i trgovinskih radnji u kojem su objavljena sva imena poduzetnika, među kojima se nalazi i ime Josipa Anaigla. Godine 1915., kao obrtničar i proizvođać šljivovice se pojavljuje Josef Aneigel. Moguće je da se radi o istoj osobi. No, vratimo se našoj zgradi i recimo da je poslije Drugog svjetskog rata, sve do osamdesetih godina prošlog stoljeća, služila kao sjedište OK SKJ. Jedno vrijeme je bila napuštena, da bi ponovo zablistala svojim sjajem 2007. godine, kada je renovirana i kad su u nju smještene općinske službe gruntovnice i katastra. Pominjući ove dvije institucije, koristim priliku da kažem kako i one potiču iz perioda austrougarske uprave Bosnom. Austrougarska je imala namjeru izvršiti agrarnu reformu, ali se ona nije mogla sprovesti bez premjeravanja zemljišta i uvođenja katastra. Premjer zemljišta je trajao od 1880. do 1884. godine, a uspostavljanje gruntovnih knjiga završeno je 1888. godine. Na pitanje, kakva je razlika između katastra i gruntovnih knjiga, najkraći odgovor bi mogao glasiti ovako: Zemljišne knjige pokazuju ko je vlasnik pojedinih nekretnina i ko ih može prodati, a katastar pokazuje ko pojedine nekretnine drži u posjedu i ko je dužan da na njih plaća porez. Kategorije vlasništva i posjedovanja se provlače još iz turskog doba. Naime, begovi i drugi veleposjednici su bili vlasnici zemlje i mogli su je prodavati ili izdavati pod zakup, a lica koja su primala tu zemlju pod zakup, stupali su u posjed i zvali su se posjednici, odnosno, kmetovi. Čini se da ponovo dolazi vrijeme veleposjednika, a samim tim i kmetova, ali to je već politika i nećemo o njoj, jer mi smo ovdje radi znamenitosti našeg Gradačca, koje nas čekaju da ih otrgnemo od zaborava.
Tekst napisao, Mirza Avdičević

12.01.2012.

KATOLIČKA CRKVA SV. MARKA EVANĐELISTE U GRADAČCU

U starijoj prošlosti Gradačca katoličko stanovništvo je uglavnom živjelo po okolnim selima, a samo jedan mali broj je bio nastanjen u njegovoj čaršiji. To je bio razlog da se župa Gradačac osnuje tek 1868. godine, kada je u gradu živjelo svega 14 katoličkih obitelji i 65 vjernika. Inače, sam pojam župe lijepo je definisao naš sugrađanin prof. Franjo Kristić, koji u svojoj knjizi Tramošnićki spomenar… kaže: “Za katoličkog vjernika župa je nešto kao topli dom njegove vjere, nešto što je ptici gnijezdo a pčelama njihova košnica i matica. Po uzoru na pčele, župa se često naziva i matica.” Današnja crkva u Gradčcu je izgrađena 1888. godine i posvečena je sv. Marku kao glavnom patronu i zašitniku župe Gradačac. Građena je od tvrdog materijala, a dobrim dijelom od kamena koji je skidan sa zidina Gradine. Iste godine započeta je i gradnja nove crkve u Tramošnici za koju je takodje uziman kamen sa gradačačke gradine. O tome piše gosp. Mijo Lozanović u svom diplomskom radu iz 1987. godine, sa nazivom Povijest katoličke župe Tramošnica, kojeg je branio kod Prof. dr. Franje Šanjeka iz Zagreba. On kaže: “Crkva je sagrađena u gotskom stilu od tvrdog klesanog kamena i cigle. Kamen za crkvu poklonila je Visoka zemaljska vlada za BiH, od razorene gradačačke tvrđave. A ktome još dala je i novčanu pomoć. Vjernici su prevezli materijal i davali radnike”. U svojoj knjizi Tramošnički spomenar prigodom dvjestaobljetnice osnivanja župe (1802-2002.). izdane 2002. god. prof. Franjo Kristić piše: “Največe građevinske radove poduzeo je domaći sin fra Ilija Čavarović, koji je s prekidima bio župnik u Tramošnici 21 godinu. Fra Ilija je, dobivši dozvolu od austrijskih vlasti 1888. otpočeo smiono gradnju nove velike crkve u novogotskom stilu. Zidovi crkve i temelji bili su od masivnog kamena koji su Tramošnjani, dozvolom austrijskih, vlasti dovozili sa zidina tvrđave u Gradačcu. Iste godine crkva je bila pokrivena, a slijedeće 1889, blagoslovljena i stavljena u djelimičnu upotrebu” U svojoj knjizi Gradačac sa okolinom u prošlosti, mr.Esad Sarajlic pise:”Tada je tvđava u Gradačcu bila ozbiljno ugrožena. Prijetila je opasnost da se sa njezinih zidova razvuče kamen za razne potrebe. Bošnjački predstavnici u gradskim vlastima, kao i građani Bošnjaci, su oštro reagovali. Pisane su peticije austrijskom caru, pa je odnošenje kamena sa tvrđave obustavljeno. Kasnije, umjesto kamenih blokova, u dijelove jugoistočnih bedema ugrađena je cigla”. Iznoseći ove podatke, htio sam reći kako “Svako vrijeme ima svoje breme”. Da bi gradili nešto svoje, rušimo tuđe. Za vrijeme osmanske imperije mnoge crkve su pretvorene u džamije, za vrijeme austrougarske upreve, zatiralo se tursko obilježje, a niko nije bio imun od sličnih stvari ni u novije doba, što je naročito došlo do izražaja u poslednjem ratu. Bilo, kako bilo, katolička crkva u Gradačcu predstavlja jedan dio naše historije i spada u dragulje znamenitosti našeg grada. Ovako obnovljena, sa prvobitnim izgledom, dominira područjem u kojem se nalazi.
Tekst napisao, Mirza Avdičević

05.01.2012.

PRAVOSLAVNA CRKVA SV. ILIJE PROROKA U GRADAČAC

S obzirom da je u prošlosti u Gradačcu živio neznatan broj pravoslavnog stanovništva u gradu nije bilo crkve, već se bogosluženje obavljalo u jednoj privatnoj kući u Varošici, nedaleko od današnje postojeće pravoslavne crkve. Ta kuća od 1839. godine služila je kao ćelija, tj. kao prva srpska škola, ali istovremeno i kao popovska kuća. Od 1850. godine služi isključivo za crkvene potrebe. Gradnja sadašnje pravoslavne crkve, s nazivom sv. proroka Ilije, otpoćela je za vrijeme austrougarske uprave, 1882. godine, a osveštena je 1887. godine. Za vrijeme svog postojanja, crkva je više puta obnavljana, a poslednje njeno renoviranje, koje je bilo potrebno zbog oštečenja u ratu, izvršeno je 2009. godine. Osim ove crkve na području opštine Gradačac, sve do 1992. godine bilo je još šest pravoslavnih crkava i to u : Tolisi, Skugriću, Krečanama, Srnicama Donjim, Zelinji Gornjoj i Pelagićevu. Ove bogomolje opsluživala su tri sveštenika, koji su bili nastanjeni u Gradačcu, Pelagićevu i Skugriću.
Tekst napisao, Mirza Avdičević

GRADAČAC I NJEGOVE ZNAMENITOSTI KROZ HISTORIJU
<< 01/2012 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

POSVETA

Ovaj blog posvećujem svom gradu i mojim sugrađanima sa kojima sam proveo najljepše godine života. U tom cilju, na jedan poseban način želim dati svoj doprinos i otrgnuti od zaborava sve one znamenitosti našeg grada koje čine njegovu dušu. Pri tome nemam pretenzija da pisem o historiji, ali ću se poslužiti historijskim činjenicama i podacima koje su historičari napisali i neka mi ne zamjere ako ih pojedinačno ne pomenem, jer sve što cu pisati, biće iz ljubavi prema mom gradu i ljudima koji su na bilo koji način vezani za Gradačac. Mirza Avdičević,
Marta, 2011.godine.


Pošalji email

SADRŽAJ
1.Područje Gradačca u prahstorijskom vremenu
2.Prvi pomen Gradačca u srednjovjekovnoj Bosni
3.Pominjanje Gradačca za vrijeme osmanske imperije
4.Ko je vladao Gradačcem prije Gradaščevića
5.Lirska pjesma koja nagovještava Husein-begovo rođenje
6.Porodični život Husein-kapetana Gradaščevića
7.Originalni portret Husein-kapetana Gradaščevića
8.Kad je nastala i ko je gradio kulu "Zmaja od Bosne"
9.Ko je autor pjesme sa Gradacca bijele kule
10.Smrt Husein-kapetana Gradaščevića i njegov mezar
11.Sviračka džamija i prva medresa u Gradačcu
12.Sviračka česma
13.Čardak Husein-kapetana Gradaščevića
14.Sahat kula
15.Džamija Husejnija
16.Bukvara i Begova džamija
17.Izgradnja crkava na području Gradačačke kapetanije
18.Fra Lovrin grob-svetište u Turiću kod Gradačca
19.Dva turbeta od kultnog značaja sa područja Gradačca
20.Prva biblioteka(kutubhana) u Gradačcu
21.Dom kulture-medresa Muradija
22.Sa Gradačca bijele kule
23.Francuski novac iz 17.stoljeća u Jelovče selu kod Gradačca
24.Nalazi grckog i rimskog novca sa područja Gradačca
25.Stećci sa područja Gradačca
26.Hadži efendijina česma
27.Izvor vode zvani Hlupan
28.Izvor vode Hazna
29.Izvor Gradašnice Starčevac
30.Zmajevac
31.Bezimeni izvor
32.Kamerom kroz Gradačac
33.Točak i Proboj
34.Banja Ilidža Gradačac
35.Gradačac za vrijeme Austro-Ugarske
36.Škola na Gradini-Gimnazija
37.Zgrada Javne biblioteke
38.Crvena škola
39.Dječije obdanište
40.Prva bolnica
41.Zgrada pošte
42.Popovička
43.Škola ucenika u privredi-ŠUP
44.Građanska škola, zgrada na Varoši koje više nema
45.Pravoslavna crkva sv. Ilije proroka u Gradačcu
46.Katolička crkva sv. Marka evanđeliste u Gradačcu
47.Gruntovnica i katastar
48.Gradačačka aleja
49.Kuća porodice Jahića
50.Kuća porodice Taslidžića
51.Vila na aleji
52.Kuća porodice Halilovića
53.Poslovni objekat Karla Manca
54.Poslovni objekat Danka Kabilja
55.Kuća obitelji Mihaljevića
56.Gradačac u vremenu Kraljevine Jugoslavije
57.Dio čaršije sa hotelom iz 1937. godine
58.Poslovni objekat porodice Šakića
59.Sarajlića Bina
60.Dio čaršije sa poslovnim objektom Marka Ivankovića
61.Ibrin han
62.Kuća Steve Stevića
63.Zvijezdino igralište
64.Kuća Cvjetanović Tadije
65.Bronzina kuća-kafana
66.Oraška trgovina
67.Miralemova kuća
68.Kuća gradačačkog boema Sulje Ibrahimbegovića
69.Kuća Asima Muftića- škola u Vidi
70.Rodna kuća književnika Ahmeda Muradbegovića
71.Rodna kuća književnika Hasana Kikića
72.Rodna kuća revolucionara Josipa Šibera
73.Gradačac za vrijeme II svjetskog rata i SFR Jugoslavije
74.Gradsko kino
75.Gradska pijaca
76.Željeznička stanica i pruga Gradačac’Modriča
77.Bio jednom jedan bazen
78.Gradačačke brijačnice
79.Čitaonica u Svircu
80.Alagina magaza
81.Fotografska radnja Jusufa Kadrića
82.Zgrada opštine Gradačac
83.48 godina postojanja Radio stanice Gradačac
84.Izletište Popovača
85.Jezero Hazna
86.Pjesma ljeta ’71
87.Jezero Vidara
88.Gradačačke sajdžinice
89.Stari dobri obućari
90.Gradačačke slastičarnice
91.Gradačačke pekare
92.Gradačačke aščinice i ćevabdžinice
93.Šezdeset godina sjećanja na jednu Vodicu
94.Priča o Popivodi
95.Gradačački krojački saloni
96.Gradačac-stolarske radionice
97.Čovjek koji je volio motore,Stefanović Risto-Branče
98.Majstori bez radionica, gradačački moleri
99.čovjek koji voli ljude i golubove
100.Nezić Sika
101.Zlatarske radionice i RTV servisi
102.Zanatske radionice sa zvukom metala
103.Gradačačke automehaničarske radionice
104.Ljudi za volanom-profesionalni vozači Gradačca
105.Čovjek koji je krpio lopte i kopačke, Radaković Ratko
106.Kahvedžinica ismeta Krajinovića
107.Male djelatnosti koje život ljudi čine ljepšim i udobnijim
108.Mustafa Škodrić – Mujo Škodra
109.Razvoj sportskih aktivnosti na području Gradačca - prvi dio
110.Razvoj sportskih aktivnosti na području Gradačca - drug dio
111.Šahovski klub “Gradacac”
112.Razvoj i tradicija KUD-ova u Gradačcu
113.Gradačac i njegovi muzički bendovi, igranke naše mladosti-prvi dio
114.Gradačac i njegovi muzički bendovi, igranke naše mladosti-drugi dio
115.Gradačac od kasabe do modernog grada
116.Gradačac 1968. godine, Penjarol-Truhla Višnja
117.Kraj – koji to možda i nije
118.Kraj koji to nije ni bio
119.Gradačački apotekar Hans Weys
120. Bračni par Angela i Milivoje Kunce
121. Vera i Rudolf Mlač
122. Ivo i Ljudmila Ungaro
123. Ibrahim Bahić
124. gubitak jedne mladosti
125. Braća Tipure
126. Akademski slikar i vajar, Bilajac Ibrahim
127. Gdje je mezar Husein-kapetana Gradaščevića
128. Fudbalska legenda, Safet Kikić - Ćire
129.Gradačački doajen, Jovan Stefanović sa suprugom Jelenom
130. Majka Munira i njene četiri spomenice
131. Kako je sve počelo-Sajam šljive
132. Pjesnik i književnik, Husein i Sadik Šehić
133. Naše gore list-Aleksandar (Saša) Mlač
134. Halil Nezić i njegov mlin
135. Telal viče po Gradačcu gradu
136. Čovjek koji je darovao svoju krv više od sto puta-Esad Skenderovic
137. Inicijativa za pronalazak mezara Husein-kapetana Gradaščevića
138. Ko je bio Prof.dr.sc.Mustafa Imamović
139. Pisac i historičar, mr.sc. Esad Sarajlić
140. Jesmo li prepoznali umjetnika, Zada Pazalja Šahdanović
141. Naše gore list-Pisac romana, Senad Imamović
142. Kako sam postao "Đokista"Kikić Jasmin iz Gradačca
143. Dinko Delić, muzičar i pjesnik koji svoja djela stvara ispred vremena u kojem živi


POSEBNI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAC POSJETA
603381

Powered by Blogger.ba