Bibliografija
“Historija est testis temporum, lux veritatis, vita memorie, magistra vitae, nutia vetustatis.
”( Historija je svjedok vremena, svjetlost istine, život uspomene, učiteljica đivota, vijesnik davnine.), M.T.Ciceron.

Knjigu, “Kako je nastala zemlja Bosna”, napisao sam 2003. godine. Naime, na nagovor mog mlađeg sina Benjamina, svoje zabilješke o historiji Bosne, pretočio sam u jednu svojevrsnu knjigu. Pisana je za moju dušu i bez namjere njenog publikovanja. Bila je dostupna samo članovima moje obitelji i nekolicini dobrih prijatelja. Ovdje možete vidjeti naslovnicu knjige koju je uradio moj stariji sin Sanjin. Pišući o znamenitostima Gradačca, knjiga mi je ponovo došla pod ruku i sječanje na nju želim podijeliti sa vama. Klikom na naslovnicu otvorit ćete knjgu za čitanje.

BIBLIOGRAFIJA

- Esad Sarajlić, Gradačac 1945-1991. Gradačac, 2003.
- Esad Sarajlić, Gradačac sa okolinom u prošlosti, Gradačac, 2007
- Esad Sarajlić, Historijski razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Gradačcu do 1995., Gradačac, 2011.
- Esad Sarajlić, JU osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gradačac (1962-2012)
- Mehmedalija Tufekčić,Gradačac u 1941 godini
- Esad Tihić, Gradačac od 1941 do 1945. Gradačac, 2000.
- Esad Zukić i Sejad Berbić, 60 godina zdravstva u Gradačcu, Gradačac. 2004.
- Hamdija Kreševljaković, Kapetanije u Bosni i hercegovini, Sarajevo 1980.
- Husnija Kamberović, Husein-kapetan Gradaščević (1802-1834) Biografija, Sarajevo, 2002.
- Muhamed Hadžijahić, Gradačac i okolina. (Rukopis Nacrta za monografiju koja nikad nije štampana)
- Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1997.
- Nijaz Duraković, Proklestvo Muslimana, Tuzla, 1998.
- Sadik Šehić, Gradačac-Turistiški i privredni vodić, Gradačac,1990.
- Sadik Šehić, Zmaj od Bosne, Tuzla, 1991.
- Sadik Šehić, Sumbulški zapisi Mula Vrcanije, Tuzla, 1998.
- Sadik Šehić, 112. godina gradačačkog suda, Gradačac, 1999.
- Sadik Šehić, Romski snovi o krilatom konju.
- Suad Krajnović, Građanin provincije
- Feri Midžan, Kikičev put u smrt
- Hasan Kikić, Provincija u pozadini
- Hasan Kikić, HO-RUK
- Hasan Kikić, Bukve
- Ahmed Muradbegović, PonosVIDEO:
Moj govor povodom godisnjice rada "Elektrodistribucije" u ratnim uslovima
VIDEO:
Moj golubarnikVIDEO:
Bosno, zemljo - rodni zavičaju


VIDEO:
Djevojko lijepa šljivu oberi
07.02.2013.

ČITAONICA U SVIRCU


Evo me ponovo sa vama. U mislima šetam ulicama svog grada i znamenitosti njegove prebirem. Setajući tako, uđoh u mahalu staru koju od pamtivijeka Svirac zvaše. Šta ja tu radim? Zašto se opet u Svirac vraćam? Pa, već sam bio tu. O Česmi sviračkoj sam pisao i historiju Sviračke džamije ispričao. Kuću Jahića i Karaule gradske opisao. Da li zbog rodne kuće ili doživljaja iz detinjstva koji se najviše pamte i nikad ne umiru, ili je to zbog nekih pojedinosti i detalja koji iščezavaju u tami vremena i zaborava? Dok odgovor pokušavam pronaći, sjetih se Čitaonice stare i sad znam da je ona razlog zašto sam opet u Svircu svom. U znamenitosti Gradačca, Čitaonicu uvrštavam i prije nego što mnogima iz sjećanja isčezne, priču o njoj vam ispričati želim. Krenimo zajedno kroz vremeplov, od sjećanja izatkan! Drugi svjetski rat je završen i nastaje jedno historijsko doba koje će biti obilježeno potpuno novim političkim i ekonomskim sistemom. Opšta karakteristika svakog poslijeratnog perioda je osjećaj zadovoljstva i sreće zbog prestanka rata, što samo po sebi donosi novi elan i volju za organizovanje boljeg i sretnijeg života. Radi zajedničkog dogovaranja i učešća u vlasti, po gradskim mjesnim zajednicama se grade male zgrade koje se nazvaju Čitaonice, a po selima se grade Zadružni domovi koji su, pored političke, imali i privredno-kulturnu ulogu. Tako su ovi domovi imali prodavnice sa skladištem, ali i sale za kulturne i druge aktivnosti. Tu su se održavale igranke, obilježavali prigodni događaji, držale sjednice Savjeta mjesnih zajednica i sl. Izgradnja takvih domova odvijala se najviše u periodu 1950-51 godine, a izgrađeni su u sljedećim selima: Srnice donje, Zelinja donja, Vida, Mionica, Turić i Tramošnica. Kad se radi o gradskim mjesnim zajedncama treba reći da je u samom centru grada zgrada bivše Medrese, koja je pripadala Islamskoj vjerskoj zajednici, pretvorena u objekat Doma kulture. Pored toga izgrađena je i zgrada Kina sa nekoliko sporednih prostorija, tako da su te dvije zgrade podmirivale potrebe Mjesnih Zajdnica Centar, Varoš i Bukva. Obzirom da je Mjesna Zajdnica Svirac, teritorijalno bila dosta široka, a nije imala takvog objekta odlučeno je da se napravi jedna zgrada sa nazivom Čitaonica. U dogovoru sa Isalmskom vjerskom zajednicom, Opštini je ustupljen dio džamijskog zemljišta na kojem je nekad, takođe bila Medresa, te je na tom mjestu izgrađena Čitaonica. Ona je tema naše današnje priče. U neku ruku, bila je to zajednička kuća svih mještana mahale Svirac. Tu su se održavali sastanci članova tadašnje političke partije, kao i sastanci organa mjesne zajdnice. Tu su se obilježavali prigodni datumi i organizovale proslave povodom značajnih praznika. U takvim prilikama učestvovale su i folklorne grupe, a pri tome i harmonika je znala zasvirati u rukama Muhidina M.Halilovića i Šuhrete Trakić. Mještani su mogli popiti kafu i čaj koje je u početku spremao Sadik Mejremić, a kasnije Teufik-Fiko Šaldić. Tu se je gledala prva televizija koja je kupljena od strane mjesne zajednice. Ustajalo se u četiri sata ujutro da bi se gledali boks mečevi legendarnog Cassius Clay koji će kasnije preći na Islam i uzeti ime Muhammad Ali. Nedjeljom poslijepodne su se gledale humorističke serije u kojima je glavni humorista bio Miodrag Petrović Čkalja. Sjetimo se serija pod nazivom “Muzej voštanih figura”, “Sačulatac” ili “Crnog snijega” . U vrijeme gramofonskih ploča, vikendima su se održavale igranke, a kasnije uz živu muziku orkestra kojeg su sačinjavali: Vlado Popović, Fako Abdulahović, Ivan Mihaljević i Mirza Šakić. Nešto mlađe generacije će prve plesne korake učiti uz zvuke gitare Zlatana Peleševića i Nurdina Kikića. Ali, nije Čitaonica služila samo za sastanke, igranke i gledanje televizije. Bilo je tu i tužnih događaja pri kojima su suze u očima navirale. Bilo je slučajeva kad je smrt prekidala život pojedinih mještana Svirca i kad su poslednji ispraćaj imali, baš iz Čitaonice o kojoj pričamo. Pomenimo događaj iz 1973. godine kada je, u teškoj saobračajnoj nesreći, život izgubila Mina Avdičević, udata Mujić. Sve je tada utihnulo. Samo su se čuli lagani koraci mještana koji su došli da, u svojoj Čitaonici poslednji put, počast učiteljici Mini odaju. Brat njen, koji je na rukama svojim, sestru na poslednji počinak ponio, pisac je ovih redova i priču o Čitaonici, sestri Mini posvečuje. Zato, nastavimo sa pričom i recimo da, kako je vrijeme odmicalo Čitaonica je polako gubila prvobitnu ulogu. Televizija postaju uređaj kojeg kupuje skoro svako domaćinstvo, a igranke prepuštaju mjesto omladinskim klubovima i diskotekama. U jednom dijelu Čitaonice se otvara Trgocentrova trgovina, a do nje privatna pekara u kojoj rade Fadil Beširević i Fehim Mulaomerović. Dolazi i vrijeme većeg razvoja privatnog sektora te prodavnicu mješovite robe otvara Hazim Brkić, a nešto kasnije aščinicu, njegov mlađi brat Hajrudin Brkić. U dijelu gdje je nekada bila prva televizija i gdje su se igranke držale, još dugo vremena se mogla popiti prava domaća kafa koju je pripremao već ostarjeli Fiko Šaldić. Ali ne samo kafa. Tu se moglo popiti i pivo, a za posebne jarane pravilo se i meze, a uz meze i šljiva je mirisala. Do kasno u noć sa Fikom su sjedili i priče pripopvijedali: Sendić Ibro zvani Lonko, Bradarić Isak, Ibrić Goran i brat mu Zoran, Ibraković Esed i još mnogi drugi. O svima njima bi se posebna priča mogla ispričati, ali mi će mo nešto više reći o mještaninu Fiki Šaldiću. Zašto baš o Fiki? Krenimo ovako! Bliski rođak Fike Šaldića, koji se zvao Raif Šaldić, bio je revolucionar u Drugom svjetskom ratu i kao takav uhapšen je od strane Nijemaca 1944. godine. U zatvoru je danima mučen jer su esesovci saznali da je bio član KPJ, no i pored svih muka, Raif nikoga nije odao. Kad su ga jedne prilike sprovodili iz zatvora na saslušanje, on je pokušao pobjeći, ali je pokošen mitraljeskim rafalom sa Gradine. U znak sjećanja na Raifa Šaldića postavljena je spomen ploča na zgradi gradskog kina. Drugi razlog zašto pričamo o Fiki Šaldiću je jedan kuriozitet. Naime, Fiko je sa svojom suprugom Subhijom izrodio devetero djece, pa je u skladu sa tadašnjim običajima, devetom djetetu kumovao predsjednik države Tito. Pomenimo ih pojedinaćno! Bili su to: Sadik, Sadika, Sureja, Safer, Raza, Raif, Munevera, Jasminka i Smajl. I još jedan razlog što posebno pišemo o Fiki je je na žalost tužan. Zajedno sa svojim sinom Saferom, Fiko je poginuo na pragu svoje porodične kuće. Bilo je to od razorne granate u poslednjem ratu 92-95. godine. Ali ne samo Fiko i njegov sin Safer. U tom nepravednom ratu poginuli su mnogi mještani Svirca i njihova imena su uklesana u ploču na spomen obilježju koje je simbolično napravljeno pored izvora života, pored Sviračke vode. I kao što su se ugasili životi mnogobrojnih mještana mahale Svirac, tako se ugasio i život naše Čitaonice. U jednom političkom sistemu rođena je, a u drugom umrla, odnoseći sa sobom i prošlost u kojoj je bilo i radosti i tuge. Na njenom mjestu izgrađen je novi ojekat koji služi za potrebe stanovanja Imama sviračke džamije, ali nudi i poslovne prostore gdje će se obavljati neka djelatnost u skladu sa sadašnjim potrebama sviračkih mještana Sa ovom pričom pokušao sam da otrgnem od zaborava Čitaonicu staru, ali zajedno sa njom otrgnimo od zaborava i stare sviračke mještane, i to na način, da po abecednom redu ovjekovječimo bar prezimena njihova. Krenimo ovim redom: Avdići, Avdičevići, Begići, Bradarići, Brkići, Bilajci, Bakoviči, Delići, Jašarevići, Džaferovići, Emići, Fazlići, Hadžihafizovići, Hodžići, Haseljići, Huseinbašiđi, Gradaščevići, Gromići, Ibrahimbegovići, Ibrići, Ibrakovići, Jahići, Kikići, Mejremići, Muftići, Mutići, Mešanovići, M.Halilovići, Mulamuratovići, Novalići, Osmičići, Palavrići, Pekarići, Repeše, Sendići, Skenderovići, Smajlovići, Selmanovići, Šaldići, Tufekčići Terziči, Trakići i porodica Tuzlak.
Mirza Avdičević

GRADAČAC I NJEGOVE ZNAMENITOSTI KROZ HISTORIJU
<< 02/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728

POSVETA

Ovaj blog posvećujem svom gradu i mojim sugrađanima sa kojima sam proveo najljepše godine života. U tom cilju, na jedan poseban način želim dati svoj doprinos i otrgnuti od zaborava sve one znamenitosti našeg grada koje čine njegovu dušu. Pri tome nemam pretenzija da pisem o historiji, ali ću se poslužiti historijskim činjenicama i podacima koje su historičari napisali i neka mi ne zamjere ako ih pojedinačno ne pomenem, jer sve što cu pisati, biće iz ljubavi prema mom gradu i ljudima koji su na bilo koji način vezani za Gradačac. Mirza Avdičević,
Marta, 2011.godine.


Pošalji email

SADRŽAJ
1.Područje Gradačca u prahstorijskom vremenu
2.Prvi pomen Gradačca u srednjovjekovnoj Bosni
3.Pominjanje Gradačca za vrijeme osmanske imperije
4.Ko je vladao Gradačcem prije Gradaščevića
5.Lirska pjesma koja nagovještava Husein-begovo rođenje
6.Porodični život Husein-kapetana Gradaščevića
7.Originalni portret Husein-kapetana Gradaščevića
8.Kad je nastala i ko je gradio kulu "Zmaja od Bosne"
9.Ko je autor pjesme sa Gradacca bijele kule
10.Smrt Husein-kapetana Gradaščevića i njegov mezar
11.Sviračka džamija i prva medresa u Gradačcu
12.Sviračka česma
13.Čardak Husein-kapetana Gradaščevića
14.Sahat kula
15.Džamija Husejnija
16.Bukvara i Begova džamija
17.Izgradnja crkava na području Gradačačke kapetanije
18.Fra Lovrin grob-svetište u Turiću kod Gradačca
19.Dva turbeta od kultnog značaja sa područja Gradačca
20.Prva biblioteka(kutubhana) u Gradačcu
21.Dom kulture-medresa Muradija
22.Sa Gradačca bijele kule
23.Francuski novac iz 17.stoljeća u Jelovče selu kod Gradačca
24.Nalazi grckog i rimskog novca sa područja Gradačca
25.Stećci sa područja Gradačca
26.Hadži efendijina česma
27.Izvor vode zvani Hlupan
28.Izvor vode Hazna
29.Izvor Gradašnice Starčevac
30.Zmajevac
31.Bezimeni izvor
32.Kamerom kroz Gradačac
33.Točak i Proboj
34.Banja Ilidža Gradačac
35.Gradačac za vrijeme Austro-Ugarske
36.Škola na Gradini-Gimnazija
37.Zgrada Javne biblioteke
38.Crvena škola
39.Dječije obdanište
40.Prva bolnica
41.Zgrada pošte
42.Popovička
43.Škola ucenika u privredi-ŠUP
44.Građanska škola, zgrada na Varoši koje više nema
45.Pravoslavna crkva sv. Ilije proroka u Gradačcu
46.Katolička crkva sv. Marka evanđeliste u Gradačcu
47.Gruntovnica i katastar
48.Gradačačka aleja
49.Kuća porodice Jahića
50.Kuća porodice Taslidžića
51.Vila na aleji
52.Kuća porodice Halilovića
53.Poslovni objekat Karla Manca
54.Poslovni objekat Danka Kabilja
55.Kuća obitelji Mihaljevića
56.Gradačac u vremenu Kraljevine Jugoslavije
57.Dio čaršije sa hotelom iz 1937. godine
58.Poslovni objekat porodice Šakića
59.Sarajlića Bina
60.Dio čaršije sa poslovnim objektom Marka Ivankovića
61.Ibrin han
62.Kuća Steve Stevića
63.Zvijezdino igralište
64.Kuća Cvjetanović Tadije
65.Bronzina kuća-kafana
66.Oraška trgovina
67.Miralemova kuća
68.Kuća gradačačkog boema Sulje Ibrahimbegovića
69.Kuća Asima Muftića- škola u Vidi
70.Rodna kuća književnika Ahmeda Muradbegovića
71.Rodna kuća književnika Hasana Kikića
72.Rodna kuća revolucionara Josipa Šibera
73.Gradačac za vrijeme II svjetskog rata i SFR Jugoslavije
74.Gradsko kino
75.Gradska pijaca
76.Željeznička stanica i pruga Gradačac’Modriča
77.Bio jednom jedan bazen
78.Gradačačke brijačnice
79.Čitaonica u Svircu
80.Alagina magaza
81.Fotografska radnja Jusufa Kadrića
82.Zgrada opštine Gradačac
83.48 godina postojanja Radio stanice Gradačac
84.Izletište Popovača
85.Jezero Hazna
86.Pjesma ljeta ’71
87.Jezero Vidara
88.Gradačačke sajdžinice
89.Stari dobri obućari
90.Gradačačke slastičarnice
91.Gradačačke pekare
92.Gradačačke aščinice i ćevabdžinice
93.Šezdeset godina sjećanja na jednu Vodicu
94.Priča o Popivodi
95.Gradačački krojački saloni
96.Gradačac-stolarske radionice
97.Čovjek koji je volio motore,Stefanović Risto-Branče
98.Majstori bez radionica, gradačački moleri
99.čovjek koji voli ljude i golubove
100.Nezić Sika
101.Zlatarske radionice i RTV servisi
102.Zanatske radionice sa zvukom metala
103.Gradačačke automehaničarske radionice
104.Ljudi za volanom-profesionalni vozači Gradačca
105.Čovjek koji je krpio lopte i kopačke, Radaković Ratko
106.Kahvedžinica ismeta Krajinovića
107.Male djelatnosti koje život ljudi čine ljepšim i udobnijim
108.Mustafa Škodrić – Mujo Škodra
109.Razvoj sportskih aktivnosti na području Gradačca - prvi dio
110.Razvoj sportskih aktivnosti na području Gradačca - drug dio
111.Šahovski klub “Gradacac”
112.Razvoj i tradicija KUD-ova u Gradačcu
113.Gradačac i njegovi muzički bendovi, igranke naše mladosti-prvi dio
114.Gradačac i njegovi muzički bendovi, igranke naše mladosti-drugi dio
115.Gradačac od kasabe do modernog grada
116.Gradačac 1968. godine, Penjarol-Truhla Višnja
117.Kraj – koji to možda i nije
118.Kraj koji to nije ni bio
119.Gradačački apotekar Hans Weys
120. Bračni par Angela i Milivoje Kunce
121. Vera i Rudolf Mlač
122. Ivo i Ljudmila Ungaro
123. Ibrahim Bahić
124. gubitak jedne mladosti
125. Braća Tipure
126. Akademski slikar i vajar, Bilajac Ibrahim
127. Gdje je mezar Husein-kapetana Gradaščevića
128. Fudbalska legenda, Safet Kikić - Ćire
129.Gradačački doajen, Jovan Stefanović sa suprugom Jelenom
130. Majka Munira i njene četiri spomenice
131. Kako je sve počelo-Sajam šljive
132. Pjesnik i književnik, Husein i Sadik Šehić
133. Naše gore list-Aleksandar (Saša) Mlač
134. Halil Nezić i njegov mlin
135. Telal viče po Gradačcu gradu
136. Čovjek koji je darovao svoju krv više od sto puta-Esad Skenderovic
137. Inicijativa za pronalazak mezara Husein-kapetana Gradaščevića
138. Ko je bio Prof.dr.sc.Mustafa Imamović
139. Pisac i historičar, mr.sc. Esad Sarajlić
140. Jesmo li prepoznali umjetnika, Zada Pazalja Šahdanović
141. Naše gore list-Pisac romana, Senad Imamović
142. Kako sam postao "Đokista"Kikić Jasmin iz Gradačca
143. Dinko Delić, muzičar i pjesnik koji svoja djela stvara ispred vremena u kojem živi


POSEBNI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAC POSJETA
595903

Powered by Blogger.ba