DJEČIJE OBDANIŠTEOvaj interensantni objekat, koji je po svom stilu gradnje unikatan u Gradačcu, sagrađen je u doba austrougarske vladavine Bosnom i to neposredno prije početka Prvog svjetskog rata. Sagradio ga je Izet-beg Gradaščević 1913-1914. godine. Gradaščević je bio na školovanju u Parizu pa je objekat po tome nazvana “Vila Parizlija”. Inaće, on nije stanovao u to zgradi jer je imao veliko imanje u Oštoj luci kod Orašja, gdje je i živio. Kasnije je ta zgrada postala vlasništvo poznate trgovačke porodice Šakica, a nakon 1945. godine u procesu nacionalizacije prelazi u državno vlasništvo.
Dugo vremena služila je za smještaj židovskih porodica koje su u to vrijeme protjerivane iz mnogih evropskih država. Zgrada je služila i kao dječiji dom “Melća Mustafić”, u kome je 1949. godine bilo smješteno 74. ratnih siročadi, od čega 60 bez oba roditelja. U ovoj zgradi jedno vrijeme je bio smješten Dom zdravlja da bi 1972. godine u njoj otpočelo sa radom dječije obdanište “Angela kunc”, koje i danas radi, ali pod imenom “Kolibri”.
No, vratimo se malo u period kad je u ovoj zgradi bio dječiji dom „Melća Mustafić“. Ko je zapravo bila Melća po kojoj je Dječiji dom dobio svoje ime.
Melća je porijeklom iz Srebrenika i bila je istaknuta saradnica NOP-a. Kao takva, biva uhapšena od strane njemačkoh vojnih formacija, a potom odvedena u zatvor u Brčko. Zajedno sa još jednom grupom, strijeljana je u šumi kod Drenovaca. Srebrenik je u to vrijeme pripadao Srezu Gradačac.
Iz ove zgrade, dječiji dom je je premješten u zgradu u kojoj je je više godina bio smješten Sud za prekršaje i u njoj je ostao sve do kraja, tj do njegovog zatvaranja.
Inaće, u dječijem domu djeca su borvila sve do završetka osnovne škole, a poslije su odlazila na dalje školovanje ili izučavanje zanata.
Za to vrijeme boravili su u đačkim internatima, a jedan takav internat bio je i u Gradačcu. Internat je bio smješten u zgradi na Varoši, niže pijace, gdje je svojevremeno bila Građanska škola, a od 1945. Niža realna gimnazija. Nakon što su te prostorije bile oslobođene od Internata, u njih je šezdesetih godina prošlog stoljeća smještena Krojacka zanatska zadruga “Kula”, preteča današnje Modne konfekcije “Kula”. Ta zgrada je krajem prošlog stoljeća srušena.
I kao što u svojoj knjizi “Gradačac sa okolinom u prošlosti”, reče Mr. Esad Sarajlić, “Djeca su odrasla, iškolovala se i svako dijete, otišlo je u život za svojom sudbinom”.

Tekst napisao, Mirza Avdičević

3 komentara

Komentariši