LIRSKA PJESMA KOJA NAGOVJEŠTAVA HUSEIN-BEGOVO ROĐENJE

Čitajući ovu prelijepu pjesmu, vjerovatno će te zapaziti njen naziv u kojem stoji da je to lirska pjesma, pa hajde da odmah vidimo zašto ta pjesma spada u lirsku poeziju i šta je to lirska poezija. Prije svega recimo da se još u antičkom dobu poezija dijelila na lirsku, epsku i dramsku, kao i to…

Nastavi čitanje →

KO JE VLADAO GRADAČCEM PRIJE GRADAŠČEVIĆA

Da bi bolje razumjeli kako i zašto je došlo do formiranja agaluka, a kasnije i kapetanije na području Gradačca, osvrnimo se za trenutak na ratne sukobe iz tog perioda. Naime, šesnaestogodišnji rat između Turske i Austrije, koji je završio Karlovačkim mirom 1699. imao je za posljedicu da je granica Bosne prema Austriji postala Sava što…

Nastavi čitanje →

POMINJANJE GRADAČCA ZA VRIJEME OSMANSKE IMPERIJE

Prije nego što kažemo nešto o Gradačcu u Osmanskoj imperiji, pokušajmo dati odgovor na pitanje, “Ko su bile Osmanlije i kako je nastalo Osmansko carstvo” (drugi naziv Otomansko ili Tursko carstvo). Mnoge neizvjesnosti su oko historije Osmanlija, ali ono što je opšteprihvaćeno je to, da je osnivač Osmanske države, odnosno kasnijeg Osmanskog carstva, bio Osman,…

Nastavi čitanje →

PRVI POMEN GRADAČCA U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI

Sam pojam Srednjeg vijeka je pomalo nejasan, pa koristim priliku da u sklopu ovog izlaganja pokušam pojasniti njegovo značenje. Bez upuštanja u detaljne rasprave može se reći da se historija radi lakšeg sagledavanja dijeli na Antiku, Srednji Vijek i Novo doba. Ova podjela je opsteprihvaćena u obrađivanju historijskih podataka, iako nije baš pravedna prema trima…

Nastavi čitanje →

PODRUČJE GRADAČCA U PRAHISTORIJSKOM VREMENU

Kad sam prije dvije godine počeo da prikupljam građu o znamenitostima iz mog grada, nisam ni slutio da ću, sve to, jednog dana postavljati na svoj vlastiti BLOG. Godinama sam skupljao stare fotografije o zanimljivim objektima i detaljima iz Gradačca, a onda sam poceo pisati o njima. Pri tome se kao neminovnost nametnula potreba da…

Nastavi čitanje →